Blue Flower

G.6. Trygve Rønning, f 4/1 1878  d.8/2 (?) 1962 Trondheim 

g.m. Elisabeth Krogness Holtermann, f.16/8 1876  d. 13/5  1964

 

 

 

Bakerst fra venstre: Aasta og Finn

Første rekke fra venstre: Trygve (far), Hjørdis, Elsa, Kirsten, Tor og Elisabeth (mor) med Elisabeth ytterst til høyre.

Bildet er fra Elisabeth Setsaas (G6H7). Hun er født i 1917 og ser ut til å være ca. 5-6 år på bildet.

 

H.1. Elsa Rønning, f.28/6 1904 d.27/8 1972 Trondheim                            

 g.m. Asbjørn Fenger Bach, f. 11/2 1899  d. 23/9 1965

 

I.1. Trygve Bach, f.1936 Trondheim

g.m. Randi Dullum, f.1939

 

J.1. Bjørn Tore Bach, f.1964 Trondheim

g.m. Sissel Karin Hansen, f.1967

 

K.1. Erik Bach, f.1992

K.2. Rune Bach, f.1995

 

J.2. Steinar Bach, f.1968 d.1968

 

J.3. Wenche Johanne Bach, f.1971 Trondheim

 

H.2. Aasta Rønning, f.7/9  1905 d. 23/9  1990                                                             Barnebilde

g.m. Sverre Ørsleie, f. 14/11  1901  d. 28/2  1976 Sparbu

 

I.1. Bjørn Ørsleie, f.16/9  1925  d.15/1  1944

I.2. Ragnhild Ørsleie, f.19/7  1931 d.11/8  2001 Hamar

g.m.Bjørn Os, f. 12/7  1931  d. 21/3  1972

 

J.1. Bjørn-Inge Ørsleie Os, f.1961 Ridabu

g.m. Anne Berit Hansen, f.1962

 

K.1. Thea Marie Os, f.1990

K.2. Nora Sofie Os, f.1992

K.3. Ole Jørgen Os, f.1995

 

J.2. Helle Sofie Ørsleie Os, f.1965 Melbourne /Australia

g.m.Sergio Battisti, f. 1963

 

I.3. Anna Elisabeth Ørsleie, f.1943 d.2009    Steinkjer

g.m.Reidar Bruen Olsen, f.1942

 

J.1. Kirsten Bruen Olsen, f.1965 Beidstad

g.m. Odd Arne Melgård, f.1964

 

K.1. Anders Melgård, f.1991

K.2. Hågen Melgård, f.1994

 

J.2. Hilmar Bruen Olsen, f.1967 Sparbu

g.m. Anne Lise Pettersen, f.1967

 

K.1. Reidar Olsen, f.1993

K.2. Petter Olsen, f.1996

 

J.3. Elisabeth Olsen, f.1972 Steinkjer

g.m. Finn Christian Hasfjord, f.1968

 

                 K.1. Mia Elisabeth Hasfjord, f.2005

                 K.2. Christian Fredrik Hasfjord, f.2008 

 

I.4. Aasta Ørsleie, f. 1945 d.1949

 

H.3. Finn Trygveson Rønning, f.3/1  1907 d.1973

g.m.Thyra Hansen, f. 30/5  1913  d.2000 Trondheim

 

I.1. Roar Rønning, f.1947 Trondheim

g.m.Randi Anita Uttian,  f.1958 {-}

 

H.4. Hjørdis Rønning, f.30/1  1908  d.27/5  1990  Vanvikan

g.m. Olav Edvin Aunaas, f. 23/3  1900  d. 15/2  1972

 

I.1. Arve Aunaas, f.1939 Oslo

g.m. Gerd Ellinor Fleischer, f.1942

 

J.1. Ole Aunaas, f.1964

J.2. Siv Aunaas, f.1968 Straumgjerdet

g.m. Jan Eldar Lyngvær, f.1963

 

K.1. Jan Robert Aunaas Lyngvær, f.1989

K.2. Simen Aunaas Lyngvær, f.1994

K3. Siri Aunaas Lyngvær, f.1997

 

J.3. Roar Aunaas, f.1972

( mor:Elsa Johansen, f.1939)

 

I.2. Ole Aunaas, f. 1942  d.1958 Oslo

 

J.1. Grethe Marita Vikan Aunaas, f.1984 Vanvikan

( mor: Heidi Vikan,  f.1965)

 

H.5. Tor Holtermann Rønning,  f.22/4  1909 d.22/7  1989 Trondheim

g.m. Ester Steensgaard, f. 5/2  1910  d. 5/8 1959  {-}

 

H.6. Kirsten Rønning, f.1/6 1912 d.17/7  1995

g.m. (Peder) Per Solem, f. 2/6 1910 Malvik

 

I.1. Tor Solem, f.1943 Horten

g.m. Tove Elin Berntsen, f.1943

 

J.1. Børge Solem, f.1965 Horten

J.2. Frank Jørgen Solem, f.1973

J.3 Vibeke Solem, f.1975

 

I.2. Per Erik Solem, f.1944 Oslo

g.m. Hellen Caroline Wrånes, f.1947

 

J.1. Hedda Wrånes, f.1977

 

I.3. Roar Solem, f.1946 d. 2015Malvik

g.m. Norma Kristin Johannesen, f.1947

 

J.1. Trude Solem, f.1972 Trondheim

g.m. Stig Tømmerås, f.1974

 

K.1. Espen Tømmerås, f.1998

K.2. Anders Tømmerås, f.1998

 

J.2. Marianne Solem, f.1974 Malvik

g.m. Geir Egil Eide, f.

 

K.1. Tuva Kristin Eide, f.1996

 

H.7. Elisabeth Rønning, f.6/1  1917 d, 2014    Selbustrand

g.m. Sverre Haarstad, f. 19/10  1910  d. 30/8  1945

 

g.m. Mikal Setsaas, f. 19/9  1916  d. 22/3  1984

 

I.1. Ivar Haarstad, f.1944 Levanger

g.(1)m. Judit Karin Pettersen, f.1945  Skilt.

 

J.1. Harald Haarstad, f.1970 Odda

g.m. Anne Solberg, f.1970

 

K.1. Martin Haarstad, f.1999   

K.2. Ida Marie Haarstad,f.2002

 

J.2. Elisabeth Haarstad, f.1971 Oslo

 

J.3. Inge Haarstad, f.1972 Saupstad

( mor: Jorunn Halvorsen, f.1944)

 

J.4. Jørgen Haarstad, f.1981

 

J.5. Anne Haarstad, f.1983

 

g.(2)m. Gunn Anny Sletnes, f. …..

 

I.2. Sverre Haarstad, f.1946 Sørburøy

g.m. Iren Haugen, f.1954

 

J.1. Svein Børge Haarstad, f.1967 Malvik

g.m. Monika Mollan, f. 1972  Skilt

 

K.1. Stian Børge Haarstad, f.2001

K.2. Kevin Sverre Haarstad, f.2003

 

J.2. Eli Margrethe Haarstad, f.1968

samboer: Ståle Andre Moen Lyngen, f.1967 Nyköping

 

K.1. Ida Margrethe Lyngen, f.1994

K.2. Benjamin Andre  Lyngen, f.1998

 

J.3. Geir Haarstad, f.1970 Trondheim

( mor: Bergjot Bjørgum, f.1947)

g.m. Katrine Stylo, f,1977

 

               K.1. Leah Margrethe Haarstad Stylo, f.2008

               K.2. Mathias Haarstad Stylo, f.2013

   

J.4. Rune Haarstad, f.1977

               K.1.Andrea Haarstad, f.2005

               (mor: Trine Berg, f.1977)

  

I.3. Elsa Johanne Setsaas, f.1949   d. 2008    Selbustrand

g.m. Einar Hagen, f.1967

 

J.1. Bente Hagen Setsaas  f.1971 Hommelvik

g.m. Tor Arne Setsaas ( f. Iversen), f.1966

 

K.1. Nikolai Setsaas, f.2002

K.2. Mathilde Setsaas, f.2003

K.3. Mikal Setsaas, f.2007

 

J.2. Christen Hagen, f.1974  d. 2006

 

J.3. Knut Mikal Hagen, f.1983

       Samb. m. Christine Svenning  f. 1990

                  K.1. Aminda Hagen,  f. 2007

                  K.2. Tanja Hagen, f. 2009

                  K.3. Emilie Hagen, f. 2016

                                                                                  

I.4. Brynhild Setsaas, f.1952, d. 2011   Stjørdal

g.m. Arve Størseth, f. 1951  Skilt

 

J.1. Frøydis Størseth, f.1975

g.m. Bjørnar Skjærvold, f.1972 Hell

 

K1. Frida Skjærvold, f.2002

K.2. Magnus Skjærvold,  f.2011

 

J.2. Ingebrigt Størseth, f.1981 Stjørdal

samboer : Anne Mali Moum, f. 1981

                                                                                K.1. Kristin Størseth,  f.2012

                                                                   K.2. Ingrid Størseth,  f.2014

 

I.5. Sigrid Setsaas, f.1957 Vikhanner

g.m. Tor-Leif Sørnes, f.1955

 

J.1. Terje Sørnes, f.1979 Vikhammer

g.m. Kristin Hesjehagen, f.1978

 

               K.1. Andreas Sørnes, f.2008

               K.2. Tiril Sørnes, f.2014

  

J.2. Marthe Sørnes, f.1983

       Samb.m. Daniel Jahrø Jensen, f. 1982

 

                K.1. Isak Sørnes, f. 2014

 

J.3. Fredrik Sørnes, f.1989 Vikhammer

       Samb.m. Josefin Bengtsson, f. 1990